ورزش و فعال سازی ژن ها

ورزش در چند دقیقه ژن ها را فعال می كند
كد ژنتیكی موجود در ماهیچه انسان با ورزش تغییر نمی كند اما مولكول های دی.ان.ای در ماهیچه ها از لحاظ شیمیایی و ساختاری با ورزش تغییر می كنند.

‘جولین زیرات’ محقق موسسه كارولینسكا در سوئد گفت: ماهیچه های ما با كاری كه می كنیم وفق پیدا می كنند. هر چه از ماهیچه بیشتر كار بكشید، قویتر می شود و اگر از آن استفاده نكنید، آن را از دست می دهید.

نتایج این مطالعه نشان می دهد كه دی.ان.ای موجود در ماهیچه افرادی كه ورزش كرده بودند علایم شیمیایی كمتری نسبت به قبل از ورزش داشتند.

زیرات افزود: ورزش دارو است و به نظر می رسد كه ورزش ژنوم های انسان را برای سلامتی بهتر تغییر می دهد.

نتایج این مطالعه در نشریه Cell Metabolism چاپ شده است.