هیپنوتیزم درمانی (هیپنوتراپی)

هیپنوتیزم www.order-mg.com درمانی گروهی و گروه درمانی برای مشکلات یادگیری و اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان در مرکز تخصصی سايدا با استانداردهای روز دنیا برگزار می گردد.

لطفا برای ثبت نام و هماهنگی بیشتر با مرکز تماس بگیرید.