هنردرمانی بزرگسالان

شروع دوره جدید کلاسهای هنر درمانی بزرگسالان از این پس روزهای دوشنبه از ساعت 9 تا 12 می باشد.

زیر نظر متخصص هنر درمانگر از کانادا سرکار خانم نیکوسرشت، می توانید این دوره را نیز تجربه کنید.

برای ثبت نام و داشتن اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بگیرید.