شروع کلاسهای مدیریت در کاهش وزن

شروع دوره جدید کلاسهای مدیریت در کاهش وزن (روانشناسی چاقی) ، در مرکز سايدا برگزار مي شود . برای دریافت هر گونه اطلاعات بیشتر و ثبت نام با مرکز تماس بگیرید.