کلاسهای روانشناسی چاقی

مرکز سایدا دوره جدید کلاسهای روانشناسی چاقی را زیر نظر متخصص شناخت درمانی و هیپنوتراپیست دارای گواهینامه از انجمن هیپنوتیزم بالینی، نوروتراپیست و متخصص تغذیه سرکار خانم علیدادی و متخصصین در امر ورزش و نوروفیدبک برگزار میکند.

این کلاسها از این پس روزهای یکشنبه ساعت 11 تا 1 در مرکز دایر میگردد.هر کلاس به صورت نیمه خصوصی و متشکل از 5 نفر می باشد. برای ثبت نام و تعیین وقت قبلی با مرکز تماس بگیرید.