تائیدیه های بین المللی

نوروفیدبک دارای تأییدیه FDA و CE می‌باشد. همچنین انجمن متخصصان اطفال امریکا نوروفیدبک را به عنوان خط اول درمان ADHD معرفی کرده است.