افزایش قدرت مغز با گوش دادن به موسیقی

گوش دادن به موسیقی در طول خواب می تواند به افزایش قدرت مغزمنجر گردد

نوع خاصی از موسیقی عملکرد حافظه را بهبود می بخشد. یکی از آخرین مطالعات گزارش داده است که گوش دادن به موسیقی همگام شده با امواج مغزی در هنگام خواب قدرت مغز را افزایش داده و به حافظه بهتر منجر می گردد.

به شرکت کنندگان در این پژوهش کلماتی خاص ارائه شده ، سپس آنها در طی خواب موسیقی گوش داده اند ، البته موسیقی استفاده شده با ریتم نوسان آرام مغز همگام شده بود . نتایج پژوهش نشان داده که آنها در روز بعد کلمات را بهتر بخاطر آورند.

منبع: دانشكده علوم شناختي