یافته های پژوهشی

نتایج بررسی مقالات ایندکس شده در پایگاههای علمی Pub Med و Science Direct

  • 672 مقاله مربوط به نوروفیدبک در Pub Med
  • 832  مقاله مربوط به نوروفیدبک در Science Direct