کشف ژن تاخیر در بارداری

پژوهشگران ژنی را شناسایی کرده اند که به موش ماده و دیگر پستانداران کمک می کند آغاز بارداری را به تاخیر بیاندازند.

برخلاف انسان، این توانایی چشمگیر که تاخیر در لانه گزینه جنینی خوانده می شود یک وضعیت موقتی است و وقتی روی می دهد که شرایط محیطی برای زنده ماندن مادر و نوزاد مناسب نباشد.
تحقیقات جدید حاکی از آن است که یک سازوکار مولکولی مسئول توقف و ادامه بارداری است. پس از آنکه تخمک بارور شد یک خوشه سلولی موسوم به بلاستوسیست شکل می گیرد که به اصطلاح در دیواره رحم مادر لانه می گزیند.
با این حال گاهی اوقات بلاستوسیست موفق به لانه گزینی در دیواره رحم نمی شود و در یک وضعیت خفته قرار می گیرد تا زمانی که دوباره بارداری ادامه یابد. وقوع این رویداد که diapause خوانده می شود تا کنون یک راز بود.
محققان بنیاد تحقیقات کودکان سینسیناتی فرایند لانه گزینی جنین را در موش ها بررسی کرده و دریافتند ژنی موسوم به MSX1 درست در زمانی پیش از لانه گزینی خوشه سلولی جنین بسیار فعال است. از این رو دریافتند احتمالا این ژن در تاخیرلانه گزینه بلاستوسیست نقش دارد.
آنها از هورمون هایی برای القا تاخیر بارداری در موش ها ، سمور و راسو استفاده کردند.
در طول این وضعیت تاخیری، محققان میزان فعالیت ژن MSX1 و ژنهای مرتبط را در تولید دستور العمل های ساخت پروتئین اندازه گیری کردند.
آنها بافت این حیوانات را برای اینکه ببیند این ژن کجا فعال می شود، تصویر برداری کردند. در نهایت نقش این ژنها را در ساخت پروتئین آزمایش کردند. محققان دریافتند ژن های MSX وقتی بارداری به تاخیر می افتد بسیار فعال تر هستند. این امر در همه این سه حیوان صدق می کرد.
این نتایج نشان داد که ژن MSX که بخشی از خانواده باستانی ژنهاست، در بخش عمده ای از زمان تکامل، حفظ شده است و نقش مهمی را در شناسایی بارداری تاخیری تحت شرایط دشوار دارد.
این محققان در صدد هستند دریابند آیا همین ژن می تواند باداری را در دیگر حیوانات به تاخیر بیاندازد یا خیر و آیا این رویداد در مورد انسان نیز صدق می کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Open Biology منتشر شده است.