کارگاه های رایگان

کارگاه های آموزش مهارتهای زندگی در این دوره کاملا رایگان بوده و برای عموم آزاد است.

لطفا برای اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بگیرید.