کارگاه قصه درمانی

کارگاه قصه درمانی برای رفع مشکلات رفتاری کودکان دبستانی و پیش دبستانی در مرکز سايدا همراه با علم روز دنیا برگزار می گردد.

لطفا برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر یا مرکز تماس حاصل کنید.