ژن های به ارث رسیده از مادر موثرترین عامل در روند پیری

پژوهشگران رشته ژنتیک و سلولی ملکولی می گویند نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد سالخوردگی و پیری نه تنها ناشی از انباشتگی تغییرات در طول عمر انسانها است بلکه ژنهای به ارث رسیده از مادر نیز در این روند دخیل اند.  محققان موسسه ماكس پلانك و كارولينسكاي آلمان به تازگي دريافته اند كه ژن هاي منتقل شده از مادر، مهمترين عامل در روند پيري هستند. دلایل بسیاری برای پیری وجود دارد که توسط انباشتگی انواع مختلفی از تغییرات که عملکرد اورگان های بدن را از بین می برند، تعیین می شوند. با این حال، ظاهرا نکته ای که در مورد پیری اهمیت های خاصی دارد، تغییراتی است که در نیروگاه انرژی سلول ها که همان میتوکندری ها هستند روی می دهد. محققین تاکید کردند که گرچه پيري سلول ها و ارگان هاي بدن عوامل متعددي دارد ولي مهمترين عامل آن ميتوكندري است. این ساختار در سلول ها قرار دارد و بخش عمده ای از ATP که منبع انرژی شیمیایی است را تولید می کند. ميتوكندري اندامكي است كه در اكثر سلول ها ديده مي شود و مسئول فرآيندهاي حياتي مانند تنفس و توليد انرژي در سلول است. ميتوكندري داراي پروتئين DNA منحصر به خودش است كه تغييرات آن بسيار بيشتر از DNA هسته است و دليل اصلي فرآيند پيري نيز همين امر است. برخي از جهش هاي انجام شده در ميتوكندري باعث مي شود كه فرايند توليد انرژي در سلول به مرور زمان مختل شود. تحقيقات اخير نشان مي دهد كه روند پيري را نمي توان تنها به آسيب DNA موجود در ميتوكندري در طول عمر منتسب كرد و DNA به ارث گرفته شده از مادر نيز در اين امر نقش دارد. در ادامه اين تحقيقات آمده است كه انتقال DNA جهش يافته و معيوب از مادر، مهمترين عامل در تسريع روند پيري است. پروتئين DNA نرمال و آسيب ديده از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. برای نخستین بار محققان نشان داده اند که فرایند پیری نه تنها ناشی از انباشتگی آسیب های DNA میتوکندری در طول عمر یک فرد است بلکه DNA به ارث رسیده از مادر نیز در آن موثر است. لارسون اظهار داشت: به طور شگفت انگیزی نشان دادیم، به نظر می رسد DNA میتوکندی مادر پیر شدگی فرزند را تحت تاثیر قرار می دهد. محققین اعلام کرده اند که ایجاد جهش های بسیار در میتوکندری، به تدریج تولید انرژی سلولی را از بین می برد. به گفته وی اگر ما DNA دارای جهش را از مادر به ارث ببریم سریع تر پیر می شویم. محققان بر اين باورند كه يافته هاي اخير و مهندسي ژنتيك مي تواند تاحدي ميزان اين جهش، اختلالات ژنتيكي و برخي بيماري هاي ژنتيكي را كاهش دهد. تحقيقات به دست آمده نتيجه آزمايش هاي انجام شده روي موش است. نتایج این تحقیقات در نشریه نیچر منتشر شده است.