ژنی به نام mtor شناسایی شده که طول عمر را 16 سال افزایش می دهد

پژوهشگران رشته ژنتیک در موسسه ملی بهداشت آمريكا (NIH) موفق به شناسایی ژنی به نام ژن واحد mTor شدند كه می تواند طول عمر انسان را ۱۶ سال افزايش دهد.

محققین معتقدند كه با كار بر روی این ژن بتوانند فرآيند پير شدن را آهسته كرده و شرايط مرتبط به پيری را دفع كنند.

اين ژن که واحد mTor نام دارد در فرآيند سوخت و ساز و تعادل انرژي بدن نقش مهمي را ايفا مي كند.

محققان موفق شده اند كه با دستكاري اين ژن، طول عمر موش ها را به ميزان ۲۰ درصد افزايش دهند كه اين طول عمر در انسان معادل ۱۶ سال است.

ميزان افزايش طول عمر موش ها به اين روش، در موش هاي مونث بيشتر از موش هاي مذكر است.

مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه با دستكاري اين ژن، حافظه و تعادل موش ها با گذشت زمان و با افزايش سن بهتر مي شود ولي استخوان هايشان زودتر از روال عادي تخريب مي شود.

محققان بر اين باورند كه بدن موجودات زنده داراي يك ريتم هماهنگ است كه اعضاي بدن توام باهم پير مي شوند ولي اين روش جديد باعث مي شود كه برخي از اعضا پير شوند، در حالي كه مابقي تغييري نمي كنند.

مهمترين كاربرد شناسايي اين ژن ، درمان بيماري هاي مربوط به كهولت سن مانند آلزايمر است.

این کشف نشان دهنده پیشرفت مهمی در شناخت سازوکار مولکولی دخیل در پیری است. این یافته راه را برای ارائه درمانهای هدفمند برای بیماری های تحلیلی مرتبط با سن فراهم می کند.

نتایج این تحقیقات در نشريه Cell منتشر شده است.