هنردرمانی

11هنر درمانی به عنوان ابزاری برای روان درمانی، در واقع تلاش سازمان یافته جهت کمک به فرد است تا ارتباط سازگارانه بهتری بین درون خود و جهان بیرون پیدا نماید.

این خدمت انسانی در بر گیرنده هنر واسطه ای، هنر تصویرگری و فرآیند هنر خلقی است که طی آن مراجع به فرآورده هایی همچون رشد فردی، توان مندی ها،شخصیت، علایق، وابستگی تعارضات مختلف پاسخ می دهد.

در سایدا تلاش ما بر این است تا با نگاه بومی و فرهنگی با استفاده از ابزار گوناگون هنر در بهبود سلامت روانی مراجعینمان،با دانش روز دنیا همگام باشیم.

این کارگاه ها در مرکز سایدا برای علاقه مندان در حال اجرا می باشد، لطفاً برای هماهنگی های بیشتر با مرکز تماس بگیرید.