نقص لوله عصبی

شکاف مادرزاد مهره‌ها به‌صورت آشکار یا پنهان را مُهره‌ شِکاف یا اسپینا بیفیدا  می‌گویند. کمر باز یا بیرون‌زدگی نخاع دیگر نام‌ها برای این عارضه هستند. مهره‌شکاف نقص مادرزادی لوله عصبی/نخاع و بیرون‌زدگی نخاع از حفره باز (بسته نشده) در ستون فقرات است. این نقص مادرزادی لوله عصبی با درجات صدماتی کاملاً متفاوت شکل می‌گیرد و می‌تواند کم و بیش بدون اثر بروی تکامل بچه بوده یا که عامل فلج او گردد. زمان ایجاد این نقص در جنین بین روزهای ۲۲ تا ۲۸ام بارداری است یعنی دورانی که لوله حامل عصب نخاع در جنین شکل می‌گیرد. کمر باز می‌تواند منجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع شود و در حدود ۳۰٪ از این نوزادان دچار عقب ماندگی ذهنی کم تا شدید می‌شوند.

عوامل موثر در نقص لوله عصبی

ژنتیکی (سابقه نقص لوله عصبی در نسل‌های قبل)، رژیم غذایی غلط، دیابت، تب شدید در اوایل بارداری، استفاده از وان آب داغ در اوایل بارداری.

فاکتورهای  ژنتیکی یا محیطی می توانند از دلایل وقوع NTD باشد :

· اینکه NTD در زنان بیشتر از مردان اتفاق می افتد و اینکه در برخی از گروه هاي نژادي بیشتر روي می دهد و متولدین ازدواج

· ناهنجاري هاي کروموزومی مثل تریزومی 13،18،21 با NTD ارتباط دارند .

· از فاکتورهاي محیطی مرتبط با NTDموقعیت جغرافیایی ، فصل بارداري ، درجه اجتماعی-اقتصادي ،دیابت مادران ، سن مادران ،

کمبود روي و فولات ، مصرف الکل در بارداري ، استفاده مادران از والپروئیک اسید و افزایش دماي داخل رحمی هستند .

· آننسفالی واسپاینابیفیدا بیشتر در جنین هایی که در فصل بهار لقاح یافته اند روي می دهد .

درمان

این نقص جنین را امروزه می‌توان پس از تشخیص با عمل جراحی در روی جنین در شکم مادر برطرف کرد. در غیر اینصورت می‌بایستی عمل جراحی به دلایل بهداشتی و خطر از کار افتادن کلیه‌ها فوراً پس از تولد انجام بگیرد. فامیلی بیشتر دچار این نقص می شود نشان دهنده زمینه هاي ژنتیکی در بروز این نقص است .