مو را ژن ها سفید میکنند نه اسیاب

“مو” را ژن‌ها سفید می‌کنند نه آسیاب!!
“مو” را ژن‌ها سفید می‌کنند نه آسیاب!!
در دوقلوهایی که از لحاظ ژنتیک شباهت چندانی ندارند، میزان سفید شدن موها کاملا متفاوت است. در این تحقیق همچنین درباره کم‌پشت شدن و عقب‌نشینی موها هم تحقیق شده و دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این دو خاصیت هم به ویژگی‌های ژنتیک افراد بستگی دارد.
با این حال در تحقیق اخیر تاکید شده است که کم‌پشت‌بودن موها در بالای سر، با محیط زندگی و سبک زندگی افراد ارتباط مستقیم دارد. دکتر دیوید گان، که سرپرستی تیم تحقیقاتی را به‌عهده داشته است می‌گوید: در رابطه با سفیدشدن موها با توجه به نظریه‌های زیادی که در این زمینه وجود دارد، تحقیق‌های علمی کمی انجام شده است.
این تحقیق به ما دلیل برجسته‌ای می‌دهد که چرا موی زنان سفید می‌شود و این فرضیه را مطرح می‌کند که سبک و محیط زندگی نقش مهمی در سفید شدن موها ندارد.
پیش‌تر دانشمندان این فرضیه را مطرح می‌کردند که سفیدشدن موها با سبک زندگی افراد ارتباط مستقیمی دارد و عوامل محیطی‌ مانند استرس بر سفید شدن موها تاثیر زیادی دارد.
درمان اوتیسم در کودکان 18 ماهه
دانشمندان می‌گویند یک روش درمانی جدید می‌تواند اوتیسم را در کودکانی که حتی سنشان 18 ماه است، درمان کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این روش درمانی دانشمندان می‌توانند مهارت‌های هوشی و زبانی و نحوه تعامل اجتماعی کودکان اوتیسمی را بهبود بخشند.
ژرالدین داوسن که سرپرستی تیم تحقیقاتی آمریکایی را در این باره به‌عهده داشته است، می‌گوید: این نخستین تحقیق کنترل شده برای شناسایی و درمان اوتیسم در کودکان زیر 2سال است. اینکه ما می‌توانیم درمان‌های مؤثر برای درمان اوتیسم در کودکان این سنین ارائه کنیم، گام بزرگی است.
دانشمندان در این تحقیق از روشی موسوم به ESDM استفاده کردند که ترکیبی از تحلیل رفتاری کاربردی و تکنیک‌های مبتنی بر ارتباط پیشرفت است. این نخستین بار است که این روش در کودکان سنین پایین (پیش از مدرسه) استفاده می‌شود و نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است.
این روش به‌مدت 5سال و روی 48 کودک 18 تا 30 ماهه آزمایش شده است.کودکانی که در این آزمایش شرکت داشتند به 2گروه تقسیم شدند و 2تکنیک موجود در ESDM در 2 گروه آزمایش شد. در پایان تحقیق، دانشمندان با بررسی عواملی مانند میزان آی‌کیو کودکان به این نتیجه رسیدند که این روش‌های درمانی می‌تواند در بهبود بیماری اوتیسم در کودکان تاثیر زیادی داشته باشد.