مشاوره ژنتیکی در سایدا

مرکز سایدا بخش جدیدی از فعالیت های  خود را با مشارکت جناب آقای دکتر بابا محمدی در حوزه مشاوره ژنتیک آغاز کرد.

از این پس یکشنبه ها از ساعت 5 بعد از ظهر  خدمات مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری، مشاوره ژنتیک برای ازدواج های فامیلی و … انجام خواهد شد.

برای تعیین وقت قبلی و داشتن اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بگیرید.