متخصصین ما

اساتید مرکز:

-         سرکار خانم فرشته علیدادی،

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی (موسس و مسوول فنی مرکز؛ هیپنوتراپیست و نوروتراپیست)

         -عضو سازمان نظام روان شناسی ایران                                                                        

        – عضو انجمن روان شناسی ایران

        -  دارای گواهینامه هیپنوتراپی از انجمن  هیپنوتیزم بالینی ایران

        -  دارای مدرک نوروفیدبک از BFE اروپا

        -  دارای مدرک مداخلات شناختی رفتاری در چاقی و پرخوری (NIO)

      -  با سابقه درخشان در حیطه روان شناسی / برگزاری کارگاه های متعدد (مهارت های زندگی-مهارت های فرزند پروری -خود   هیپنوتیزمی-روان شناسی چاقی و..)

         همکاری با مراکز معتبر داخلی و خارجی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 - سرکارخانم الهه غلامی، کارشناس ارشد ژنتیک (مشاور ژنتیک و نوروتراپیست)-موسس مرکز ژنتیک رویانا-مدیر درمان های تکنولوژیک سایدا

 - مشاور ژنتیک در ناباروری

-دارای گواهینامه PCR

-داری گواهینامه بیوفیدبک از BFEاروپا

-دارای مدرک مداخلات شناختی رفتاری در چاقی و پرخوری (NIO)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-    سرکارخانم مریم نجارزادگان ، کارشناس ارشد بالینی (مشاور/توانبخشی شناختی)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-   سرکارخانم صدیقه ناقل،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  دانشگاه علامه طباطبایی(آموزش/هنردرمانی/فرزندپروری)

- مشاور ارشد رشته ی روان شناسی موسسه اموزش عالی ماهان

- نویسنده کتاب روان شناسی رشد برای کنکور ارشد موسسه اموزش عالی ماهان

- مسئول فنی و روانشناس موسسه پیام آوران همیاری

- کارشناس و مسئول واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

- دستیار روانپزشک و روانشناس کلینیک دکتر افشین یداللهی

- روانشناسکلینیک درمان اعتیاد مهر نهاد

- روان شناس داوطلب در جمعیت خیریه امام علی


سوابق آموزشی:

-تدریس دروس روان شناسی
جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علمی کاربردی
- تدریس دوره های مهارت های زندگی و فرزند پروری
شهرداری شهرستان قدس برای روانشناسان شهرداری و عموم
آموزش و پرورش شهرستان قدس
- برگزاری گروه درمانی شناختی رفتاری برای مصرف کنندگان مواد مخدر
موسسه پیام آوران همیاری
- برگزاری دوره های مدیریت استرس
فرهنگسراهای شهرداری منطقه ۹ تهران
-تدریس دوره هنردرمانی
کلینیک خصوصی

سوابق پژوهشی:
-
ناقل، صدیقه. سلیمیان ریزی، محمد مهدی.۱۳۹۱  اثر واسطه ای حساسیت به انتقاد در رابطه بین نظریه ذهن و
موفقیت تحصیلی. مقاله پذیرفته شده در چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران. در دست چاپ.
- ناقل، صدیقه. سلیمیان ریزی، محمد مهدی. بررسی نقش واسطه ای هوش هیجانی در ارتباط بین سبک دلبستگی
. ناایمن و نشخوار فکری ناکارآمد. مقاله پذیرفته شده در چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران. اسفند۱۳۹۱
- ناقل، صدیقه. سلیمیان ریزی، محمد مهدی. رابطه بین سبک های دلبستگی، تصویر خدا و مفهوم خدا. مقاله
. پذیرفته شده در چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران. اسفند ۱۳۹۱
- همکاری با مرکز پژوهش های دانشگاه پیام نور شهریور ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۲
- همکاری با مرکز ملی مطالعات اعتیاد در پروژه های مرتبط 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-         جناب آقای دکتر باقری، روانپزشک (ارجاع در محل)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-         جناب آقای دکتر بابا محمدی، دکترای عمومی، مسوول فنی مرکز ژنتیک

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-          جناب آقای علیرضا صدیق منش

           – روان شناس و نوروتراپیست (مدیر روابط عمومی،مدیر ارتباط با مراجعین)

          – پژوهشگر در زمینه نورومارکتینگ و بازاریابی

          – همکاری در پروژه های تحقیقاتی مختلف از جمله :بررسی تاثیر مواد مخدر بر کارکرد مغز – بیمارستان خاتم ال انبیاء / موسسه انسان و زندگی / مرکز پارند

            جمعیت تولد دوباره / فصلنامه روان شناسی و هنر و….