در مرکز ژنتیک رویانا و روانشناسی سایدا

شما عزیزان می توانید با استفاده از روش های نوروفیدبک و بازتوانی شناختی پس از ارزیابی های جامع به رشد مناسب مغز خود تا حد بسیار زیادی کمک کنید.

با استفاده از ابزارهای فیزیکی و بازی های شناختی که بهترین بازی های شناختی دنیا به حساب می ایند … از نوروفیدبک در کنار ارتقا عملکرد مغز در کودکان می توان به افرادی که حافظه اسیب دیده دارند یا در شرف کم کاری حافظه هستند کمک نمود.