خوب بودن می تواند به ژن ها مرتبط باشد

یک مطالعه جدید نشان داد که ژن ها می توانند حداقل بخشی از دلیل این که چرا برخی از مردم مهربان و بخشنده هستند، را توضیح دهد. محققان در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو و دانشگاه کالیفرنیا، ایروین رفتار مردم با نسخه های مختلف از ژن های گیرنده دو هورمون – اکسی توسین و وازوپرسین – را ارزیابی کردند. گفتنی است که باور بر آن است که این دو هورمون منجر به مهربان شدن افراد می شود. این مطالعه نشان داد که این ژن با نگرش مردم از جهان به عنوان یک مکان کمتر یا بیشتر تهدید کننده، همراه است و با این ژن می توان بخشندگی و سخاوت را در افراد پیش بینی کرد. به طور خاص، در شرکت کنندگان مطالعه حاضر که دارای نگرش مبنی بر تهدید کننده بودن جهان داشتند، احتمال کمتر برای کمک به دیگران وجود داشت – مگر اینکه آن ها نسخه هایی از ژن گیرنده که به طور کلی با خوبی همراه است را دارا بودند. نسخه های “بهتر” ژن گیرنده به شما این امکان را می دهد تا بر این احساس که جهان تهدید کننده است غلبه کنید و به جای داشتن این ترس ها به مردم دیگر کمک کنید.

به گزارش ایسنا، این واقعیت که ژن ها تنها رفتار افراد را در ترکیبی از تجربیات و احساسات آن ها در مورد جهان پیش بینی می کند شگفت آور نیست چون اکثر ارتباطات بین دی ان آ و رفتار های اجتماعی پیچیده می باشد. بنابراین اگر یکی از همسایگان تان، به نظر می رسد به واقع فردی سخاوتمند، مراقب و نوع متمدنی بود، در حالی که همسایه دیگر شما به نظر می رسد بیشتر از دیگری خودخواه و خسیس بوده و همانند دیگری به تبادل نظر و ارتباط علاقه مند نباشد، دی ان آی آنها می تواند توضیح دهد که چرا یکی از دیگری مهربان تر است. این پژوهش به صورت آنلاین در چاپ جدید مجله Psychological Science منتشر شد.