توالی ژنتیکی بتهوون موسیقی شد

توالي ژنتيكي بتهوون، موسيقي شد!
كد ژنتيكي لودويگ بتهوون، موسيقيدان بزرگ آلماني به يك تصنيف كلاسيك تبديل شده و براي اولين بار در جشنواره فرينگ ادينبورگ طي هفته جاري اجرا خواهد شد.

اين قطعه 15 دقيقه‌اي كه براي پيانو و ويولون سل نوشته شد، توسط يك موسيقي دان اسكاتلندي به نام استورات ميشل تهيه شده كه از نرم‌افزاري استفاده كرده كه به گفته وي، اين نرم‌افزار ترتيب و توالي اسيدهاي آمينه در مولكول وراثتي دي ان آ را به نت‌هاي ملودي تفسير و ترجمه مي‌كند.

ميشل مي‌گويد: همه انتظار دارند كه اين قطعه را در سبك كارهاي بتهوون بشنوند، اما اين ملودي تقريبا يك قطعه تراژدي است.
وي گفت: براي من اين قطعه شبيه به كسي است كه در حال جنگيدن و گلاويز شدن است، يعني يك ملودي دردناك واقعي براي يك روح بزرگ.

ميشل مي‌گويد: آهنگ دي ان اي شما سرويسي از توالي اسيد آمينه‌هاي ترجمه شده به اشعار موسيقيايي را ارائه مي‌كند.

گفتني است، اين سيستم‌ جديد مشترياني نيز تاكنون داشته است.