استخدام در مرکز ژنتیک رویانا

این مرکز جهت تکمیلکادر خود به یک نیروی کار متعهد در رشته روانشناسی یا حیطه سلامت در زمینه انجامکار تخصصی بازاریابی نیازمند است .(با حقوق ثابت و پورسانت)در صورت تمایل با شماره ۲۲۵۲۸۴۷۳ تماس حاصل فرمایید.