استخدام در مرکز ژنتیک رویانا و روانشناسی سایدا

استخدام در مرکز ژنتیک رویانا و روانشناسی سایدا

مرکز روانشناسی سایدا جهت تکمیل کادر خود به یک نیروی کار متعهددر رشته ی روانشناسی (لیسانس) در زمینه انجام کارهای دفتری نیازمند است.

در صورت تمایل با شماره ۲۲۵۲۸۴۷۳ تماس حاصل نمایید.