استخدام در سایدا

مرکز تخصصی ارتقاءسلامت سایدا استخدام می کند

مرکز سایدا برای تکمیل کادر اداری خود در بخش پذیرش و ارتباط با مراجعین اقدام به جذب 2 نفر نیروی کار متعهد و فعال مینماید

فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی و ژنتیک ( و رشته های حیطه سلامت) می توانند طی تماس با شماره 22528473

و کسب اطلاعات و تکمیل فرم استخدام و مصاحبه اولیه اقدام نمایند.

همچنین به این عزیزان طی دوره همکاری  در حیطه ابزار ای بازتوانی شناختی و نوروفیدبک / بیوفیدبک آموزش های لازم داده می شود.