ارتقاء توانمندیهای ذهنی

در مرکز سايدا خدمات نوروفیدبک/ بیوفیدبک ، هیپنوتراپی و آموزش مهارتهای ارتقاء توانمندی های ذهنی جهت بهبود تمرکز ،عملکرد مغز و تقویت حافظه به ویژه در ورزشکاران ،مدیران، کنکوریها ،دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود.برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با مرکز تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بگیرید.